Відомості про приміщення і матеріальну базу станом на 1.09.2017