Розклад уроків 1-4 класів

Розклад уроків 1-4 класів на 2016-2017 навчальний рік

клас понеділок вівторок середа четвер пятниця
1-А 1. Математика 1. Природознавство 1. Математика 1. Навчання грамоти 1. Математика
2. Навчання грамоти 2. Англійська мова 2. Англійська мова 2. Англійська мова 2. Хореографія
3. Навчання грамоти 3. Фізична культура 3. Образ. мистецтво 3. Фізична культура 3. Природознавство
4.  Музичне мистецтво 4. Математика 4. Навчання грамоти 4. Навчання грамоти 4. Навчання грамоти
5. Основи здоров’я 5. Навчання грамота 5. Трудове навчання
1-Б 1. Математика 1. Природознавство 1. Математика 1. Образ. мистецтво 1. Природознавство
2. Англійська мова 2. Навчання грамоти 2. Навчання грамоти 2. Навчання грамоти 2. Математика
3. Фізична культура 3. Навчання грамоти 3. Навчання грамоти 3. Навчання грамоти 3. Хореографія
4. Навчання грамоти 4. Математика 4. Англійська мова 4. Фізична культура 4. Англійська мова
5.Трудове навчання 5. Музичне мистецтво 5. Основи здоров’я
1-В 1. Англійська мова 1. Фізична культура 1. Навчання грамоти 1. Навчання грамоти 1. Математика
2. Навчання грамоти 2. Навчання грамоти 2. Математика 2. Навчання грамоти 2. Фізична культура
3. Математика 3. Англійська мова 3. Природознавство 3. Англійська мова 3. Природознавство
4. Навчання грамоти 4. Математика 4. Навчання грамоти 4. Хореографія 4. Трудове навчання
5. Музичне мистецтво  5. Образ. мистецтво 5. Основи здоров’я
1-Г 1. Навчання грамоти 1. Навчання грамоти 1. Фізична культура 1. Природознавство 1. Математика
2. Математика 2. Математика 2. Математика 2. Основи здоров’я 2. Навчання грамоти
3. Хореографія 3. Навчання грамоти 3. Образ. мистецтво 3. Навчання грамоти 3. Англійська мова
4. Природознавство 4. Англійська  мова 4. Музичне мистецтво 4. Англійська мова 4. Трудове навчання
5. Навчання грамоти

 

 

5. Навчання грамоти  5. Фізична культура
2 1. Українська мова 1. Математика 1.Українська мова 1. Природознавство 1. Музичне мистецтво
2. Хореографія 2. Інформатика 2.Математика 2. Українська мова 2. Математика
3. Англійська мова 3. Українська мова 3.Англійська мова 3. Образ.мистецтво 3. Фізична культура
4. Математика 4.Літературне чит. 4.Фізична культура 4. Літературне чит. 4. Основи здоров’я
5. Трудове навчання 5. Природознавство 5.Літературне читання 5. Англійська мова 5. Логіка
2-Б 1. Літературне чит. 1. Українська мова 1. Літературне чит. 1. Образ. мистецтво 1. Фізична культура
2. Математика 2. Англійська мова 2. Математика 2. Українська мова 2. Англійська мова
3. Українська мова 3. Фізична культура 3. Музичне мистецтво 3. Хореографія 3. Українська мова
4. Англійська мова 4. Математика 4. Природознавство 4. Літературне чит. 4. Математика
5. Природознавство 5. Трудове навчання 5. Інформатика 5. Логіка 5. Основи здоров’я
2-В 1. Основи здоров’я 1. Англійська мова 1. Математика 1. Літературне чит. 1. Українська мова
2. Математика 2. Українська мова 2. Інформатика 2. Англійська мова 2. Літературне чит.
3. Музичне мистецтво 3. Фізична культура 3. Українська мова 3. Природознавство 3. Англійська мова
4. Українська мова 4. Математика 4. Літературне чит. 4. Фізична культура 4. Математика
5. Хореографія 5. Природознавство 5. Трудове навчання 5. Образ. мистецтво 5. Логіка
2-Г 1. Літературне чит. 1. Основи здоров’я 1. Англійська мова 1. Природознавство 1. Англійська мова
2. Математика 2. Математика 2. Математика 2. Трудове навчання 2. Муз. мистецтво
3. Українська мова 3. Українська мова 3. Українська мова 3. Українська мова 3. Математика
4. Природознавство 4. Фізична культура 4. Образ. мистецтво 4. Інформатика 4. Хореографія
5. Англійська  мова 5. Літературне читання 5. Літературне читання 5. Логіка 5. Фізична культура
3-А 1. Англійська мова 1.Основи здоров’я 1. Муз. мистецтво 1. Природознавство 1. Літературне чит.
2. Математика 2. Математика 2. Українська мова 2. Образ. мистецтво 2. Українська мова
3. Українська мова 3. Англійська мова 3. Літературне чит. 3. Українська мова 3. Математика
4. Природознавство 4. Фізична культура 4. Математика 4. Англійська мова 4. Я у світі
5. Інформатика 5. Трудове навчання 5. Фізична культура 5. Літературне чит. 5. Логіка
6. Хореографія
3-Б 1. Українська мова 1. Я у світі 1. Природознавство 1. Англійська мова 1. Основи здоров’я
2. Математика 2. Українська мова 2. Англійська мова 2. Природознавство 2. Математика
3. Англійська мова 3. Літературне чит. 3. Математика 3. Українська мова 3. Фізична культура
4. Логіка 4. Математика 4. Українська мова 4. Літературне чит. 4. Муз. мистецтво
5. Інформатика 5. Образ. мистецтво 5. Фізична культура 5. Хореографія 5. Літературне чит
6. Трудове навчання
3-В 1. Хореографія 1. Інформатика 1. Я у світі 1. Образ. мистецтво 1. Основи здоров’я
2. Українська мова 2. Математика 2. Українська мова 2. Природознавство 2. Фізична культура
3. Математика 3. Літературне чит. 3. Англійська мова 3. Українська мова 3. Математика
4.Трудове навчання 4. Англійська мова 4. Математика 4. Англійська мова 4. Українська мова
5. Літературне чит. 5. Природознавство 5. Музичне мистецтво 5. Літературне чит. 5. Логіка
6. Фізична культура

 

3-Г

 

 

 1. Англійська мова  1. Я у світі  1. Основи здоров’я  1. Українська мова 1. Трудове навчання
 2. Математика  2. Фізична культура  2. Українська мова  2. Природознавство 2. Математика
 3. Українська мова  3. Англійська мова  3. Математика  3. Англійська мова 3. Українська мова
 4. Природознавство  4. Математика  4. Образ. мистецтво  4. Музичне мистецтво 4. Літературне чит.
 5. Логіка  5. Літературне чит.  5. Літературне чит.  5. Інформатика 5. Хореографія
 6. Фізична культура
4-А 1. Природознавство 1. Англійська мова 1. Англійська мова 1. Українська мова 1. Математика
2. Англійська мова 2. Українська мова 2. Музичне мистецтво 2. Природознавство 2. Українська мова
3. Математика 3. Математика 3. Математика 3. Основи здоров’я 3. Англійська мова
4. Українська мова 4. Фізична культура 4. Літературне чит. 4. Інформатика 4. Фізична культура
5. Я у світі 5. Хореографія 5. Образ. мистецтво 5. Трудове навчання 5. Літературне чит.
6. Літературне чит.
4-Б 1. Літературне чит. 1. Літературне чит. 1. Природознавство 1. Англійська мова 1. Хореографія
2. Фізична культура 2. Музичне мистецтво 2. Математика 2. Літературне чит. 2. Англійська мова
3. Математика 3. Українська мова 3. Інформатика 3. Природознавство 3. Математика
4. Англійська мова 4. Математика 4. Англійська мова 4. Українська мова 4. Я у світі
5. Українська мова 5. Основи здоров’я 5. Українська мова 5. Трудове навчання 5. Фізична культура
6. Образ. мистецтво
4-В 1. Природознавство 1. Я у світі 1. Англійська мова 1. Природознавство 1. Англійська мова
2. Українська мова 2. Математика 2. Математика 2. Літературне чит. 2. Українська мова
3. Математика 3. Українська мова 3. Основи здоров’я 3. Трудове навчання 3. Математика
4. Хореографія 4. Інформатика 4. Українська мова 4. Образ. мистецтво 4. Літературне чит.
5. Англійська мова 5. Англійська мова 5. Літературне чит. 5. Фізична культура 5. Муз. мистецтво
6. Фізична культура
4-Г 1. Основи здоров’я 1. Я у світі 1. Українська мова 1. Природознавство 1. Українська мова
2. Англійська мова 2. Математика 2. Математика 2. Хореографія 2. Фізична культура
3. Математика 3. Музичне  мистецтво 3. Інформатика 3. Трудове навчання 3. Математика
4. Українська мова 4. Природознавство 4. Фізична культура 4. Українська мова 4. Англійська мова
5. Літературне чит. 5. Літературне чит. 5. Англійська мова 5. Образ. мистецтво 5. Літературне чит.
6. Англійська мова