Для попереднього запису дітей на конкурсне випробування потрібно:

011Для попереднього запису дітей на конкурсне випробування потрібно:

  1. Заява батьків для участі дитини в конкурсі (оформляється в школі)
  2. Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини (обов’язково)
  3. Медична картка дитини (обов’язково)
  4. Паспорт одного з батьків (обов’язково)

Без відповідних документів батькам буде відмовлено в записі дитини на конкурсне випробування

Під час конкурсної співбесіди дітей супроводжують тільки батьки або особи, що офіційно їх замінюють

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

            У відповідності до наказу МОН України від 07.04.2005 року ”Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів” прийом дітей до 1-го класу спеціалізованої школи №197 ім. Дмитра Луценка  здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців)до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України № 389 від 19.06.2003 року , в якій зазначено:
      1.1. Приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів,  спеціалізованих  шкіл  (шкіл-інтернатів) державної та комунальної форми власності здійснюється на конкурсній основі.
          3.1. Конкурсне приймання дітей,  які вступають до 1-го  класу спеціалізованої  школи  (школи-інтернату),  проводиться у терміни, визначені навчальним закладом,  у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда   з   дитиною,  яка  вступає  до  1-го  класу спеціалізованої   школи   (школи-інтернату),   повинна    включати виконання  спеціальних  діагностичних  завдань для перевірки рівня загального  розвитку  дитини,  її  функціональної  готовності   до систематичного   навчання   та  здатності  до  вивчення  дисциплін відповідно до спеціалізації закладу.
     Такі завдання розробляє   педагогічна   комісія  на  основі матеріалів,  запропонованих  центрами  практичної   психології   і соціальної   роботи   (психологічними   службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним  органом управління освітою»

  1. Кожна дитина, якій на 1 вересня 2017 року , як правило, виповниться 6 років має право взяти участь у конкурсному відборі з метою визначення рівня загального  розвитку  дитини,  її  функціональної  готовності   до систематичного   навчання   у  1 класі спеціалізованої школи.
  2. Співбесіда з дитиною триває 30 хвилин у присутності батьків або осіб які їх замінюють.
  3. Метою співбесіди є виявлення загального  розвитку  дитини,  її  функціональної  готовності   до систематичного навчання та можливості засвоювати навчальну програму спеціалізованої  школи.  
  4. Інформація про результати співбесіди батьки отримують одразу по закінченні співбесіди і підписують протокол.
  5. За результатами конкурсу дитина може максимально отримати 103 бали.

Бажаємо найкращих успіхів!